Strona główna

Projekty EFS

Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej

     Aktywne uczestnictwo w   Programie rozwojowym
  „Przyspieszenie edukacyjne w Szkole Podstawowej w Wirkowicach”,
realizowanym  we współpracy z Fundacją Godne Życie w Lublinie w ramach projektu  „Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej”  
poprzez szereg twórczych i aktywnych przedsięwzięć  gwarantuje uczniom zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności  o szerokim spektrum zainteresowań.

 

Działania uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców i zainteresowanych mieszkańców rozłożone w czasie  V’07r. – III’08r. skupione będą
na następujących zadaniach:

 

 

1.     Uczestnictwo w międzyszkolnym konkursie ph. „Skarby na Bursztynowym Szlaku” - odkrywanie i rejestracja najciekawszych i najcenniejszych miejsc, przedmiotów, tradycji, zabytków, pomników przyrody, ludzi związanych z najbliższym środowiskiem oraz promocja lokalnych „skarbów”.

2.     Uczestnictwo reprezentanta szkoły,  najbardziej umuzykalnionego ucznia lub uczennicy w nagrywaniu płyty z kolędami lubelskimi w profesjonalnym studio nagrań pod kierunkiem i w aranżacji multiinstrumentalisty Joszko Brody.

3. Udział chętnych uczniów i zainteresowanych mieszkańców w warsztatach artystycznych  z Joszkiem Brodą na terenie szkoły.

4.     Udział chętnych uczniów I i II etapu kształcenia oraz wychowawców oddziałów
w warsztatach psychologicznych na temat budowania i wzmacniania poczucia własnej wartości.

5. Zorganizowanie po 20 godzin dydaktycznych pozalekcyjnych zajęć umuzykalniających i informatycznych dla zainteresowanych uczniów I i II etapu kształcenia w czasie V’07r – II’08r.

6. Zorganizowanie bursztynowej zabawy karnawałowej  w szkole dla uczniów, absolwentów i społeczności lokalnej. Prezentacja multimedialna „skarbów” naszej miejscowości, wystawa bursztynu oraz mikołajkowe paczki niespodzianki dla wszystkich uczniów.

7. Zorganizowanie autokarowej wycieczki do sąsiedniej szkoły na bursztynowym szlaku do Tarzymiech dla chętnych uczniów z I i II etapu kształcenia celem promocji  własnych „skarbów” oraz poznania skarbów sąsiedniej miejscowości.

8.     Przygotowanie i udział zainteresowanych uczniów w szkolnym konkursie
z nagrodami
na temat historii bursztynu połączony ze wspólnym poczęstunkiem.

9.     Zorganizowanie dla chętnych uczniów zimowego wyjazdu krajoznawczego na Roztocze do Zamościa i okolic – Krasnobrodu i Guciowa.

10. Powołanie i prowadzenie w szkolnej bibliotece Centrum informacji wiedzy turystycznej (CIW) dla zainteresowanych również z zewnątrz.

11.  Wyposażenie zaplecza informatycznego, muzycznego, bibliotecznego w środki trwałe i pomoce dydaktyczne.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu Pani Ewa Olech.

 

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wspólnej
 realizacji projektu!


adres do fundacji godne życie:


Godne Życie


Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Wirkowicach
    Wirkowice Drugie 20
    22-375 Izbica
  • 84 6183175

Galeria zdjęć