Strona główna

Wykaz podręczników

Szkolny zestaw podręczników

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Edukacja wczesnoszkolna – oddziały I - III

Oddział

Przedmiot i nazwa podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Nr ewidencyjny  w zestawie MEN

 

Kl.I

1.Edukacja wczesnoszkolna

    Uczę się z Bratkiem.

    Podręcznik – 4 części

    Ćwiczenia – 4 części

M.Rożyńska

A.Szerejkowska-Kulpa

 

OPERON

MEN

855/1/2017

2. J.angielski:

   Tiger 1

M.Kondro, M.Ormerod, C.Read

Macmillan

836/1/2017

3. Religia: Jesteśmy Rodziną Pana Jezusa

Ks. dr Piotr Goliszek

GAUDIUM

Lublin

AZ-11-01/10-LU-1/12

 

Kl.II

1.Edukacja wczesnoszkolna

    Uczę się z Bratkiem.

    Podręcznik – 4 części

 •     Ćwiczenia – 4 części

 

 

M.Rożyńska

A.Szerejkowska-Kulpa

 

 

OPERON

MEN

 

 

 

 

2. J.angielski:

    Tiger 2

M.Kondro

Macmillan

673/2/2015

3. Religia: Kochamy Pana Jezusa

Ks. dr Piotr Goliszek

GAUDIUM

Lublin

AZ-12-01/10-LU-3/13

 

 

Kl.III

1. Edukacja wczesnoszkolna

 • Nasz elementarz. Podręczniki do szkoły podstawowej klasy III
 • Gra w kolory. Ćwiczenia. Klasa 3.

            Części 1,2,3,4

 

M.Lorek, L.Wollman

 

K.Grodzka, A.Parzęcka, B.Sokołowska

      MEN

 

Juka-91

 

    Nie dotyczy

 

 

2. J.angielski:

        Tiger 3  

C.Read, M.Ormerod, M.Kondro

Macmillan

673/3/2016

3. Religia: Przyjmujemy Pana Jezusa  

Ks. dr Piotr Goliszek

GAUDIUM

Lublin

AZ-13-01/10-LU-4/14

 

II etap edukacyjny – oddziały IV – VIII

Oddział

Przedmiot i nazwa podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Nr ewidencyjny w zestawie MEN

 

Kl.IV

1.J. polski:

Między nami.

 • Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

A.Łuczak, A.Murdzek, K.Krzemieniewska – Kleban

 

D. Chwastniewska,

D. Różek, A. Gorzałczyńska-Mróz, M. Szulc, A. Piechnik-Kaszuba

GWO

 

 

867/1/2017

2. J.angielski:

 • Brainy kl.4 - podręcznik
 • Zeszyt ćwiczeń

 

Nick Beare

Katherine Stannett

Macmillan

831/1/2017

3. Historia:

 • Wczoraj i dziś – podręcznik
 • Wczoraj i dziś – zeszyt ćwiczeń kl.IV

G. Wojciechowski

W.Surdyk-Fevtsch

B.Olszewska

NOWA ERA

877/1/2017

4. Matematyka:

  Matematyka z plusem 4, Nowa wersja

 • Podręcznik.
 • Zeszyt ćwiczeń podstawowych.

 

 

M. Dobrowolska,

P. Zarzycki,

S. Wojtan

M.Jucewicz

P. Zarzycki, M. Tokarska,

A. Orzeszek

GWO

780/1/2017

5. Przyroda:

 • Tajemnice przyrody:

         – podręcznik kl.IV i zeszyt ćwiczeń:

 

M. Marko-Worłowska,

F. Szlajfer, J. Stawarz

NOWA ERA

863/2017

6. Zajęcia techniczne:

  Jak to działa? - Podręcznik

 

L. Łabecki, M. Łabecka

NOWA ERA

295/1/2017

7. Plastyka:

  Do dzieła – podręcznik

 

J. Lukas, K. Onak

NOWA ERA

903/1/2017

8. Muzyka:

 • Lekcja muzyki – podręcznik  

 

M. Gromek, G. Kilbach

NOWA ERA

852/1/2017

9. Informatyka:

    Lubię to! - podręcznik kl.IV

M.Kęska

NOWA ERA

847/1/2017

10. Religia:

 • Jestem chrześcijaninem – podręcznik
 • Jestem chrześcijaninem – karty pracy

Ks.prof. dr W. Janiga

GAUDIUM

Lublin

AZ-21-01/10-LU-1/12

11.Wychowanie do życia w rodzinie:

     Wędrując ku dorosłości kl. 4

      – podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Teresa Król

 

Rubikon

 

 

Kl. V

1.J. polski 5:

Między nami.

 

 A.Łuczak, A.Murdzek,

 

D. Chwastniewska,

D. Różek

GWO

 

867/2/2018

2. J.angielski:

 • Brainy kl.5 - podręcznik
 • Zeszyt ćwiczeń

 

Nick Beare

Katherine Stannett

Macmillan

831/2/2018

3. Historia:

 • Wczoraj i dziś – podręcznik
 • Wczoraj i dziś – zeszyt ćwiczeń kl.V

 

 

G. Wojciechowski

 

NOWA ERA

877/2/2018

4. Matematyka:

  Matematyka z plusem 5

 

 

M. Dobrowolska,

P. Zarzycki

M. Tokarska, A. Orzeszek

GWO

780/2/2018

5. Biologia:

 • Puls życia – podręcznik kl.V i zeszyt ćwiczeń

 

M.Sęktas, J.Stawarz

 

NOWA ERA

844/1/2018

6. Technika:

  Jak to działa? - podręcznik

 

L. Łabecki, M. Łabecka

NOWA ERA

295/2/2018

7. Plastyka:

  Do dzieła – podręcznik

 

J. Lukas, K. Onak

NOWA ERA

903/2/2018

8. Muzyka:

 •   Lekcja muzyki – podręcznik

 

M. Gromek, G. Kilbach

NOWA ERA

852/2/2018

9. Informatyka:

     Lubię to! – podręcznik kl.V

 

M.Kęska

NOWA ERA

847/2/2018

10.Geografia:

 • Planeta Nowa: Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej i zeszyt ćwiczeń

R.Malarz, M.Szubert, T.Rachwał

NOWA ERA

906/1/2018

11. Religia:

 • Wierzę w Boga – podręcznik
 • Wierzę w Boga – karty pracy

Ks.prof. dr W. Janiga

GAUDIUM

Lublin

AZ-22-01/10-LU-2/13

12.Wychowanie do życia w rodzinie:

     Wędrując ku dorosłości kl. 5-6

      – podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Teresa Król

 

Rubikon

705/2014

 

 

Kl. VI

1.J. polski:

Teraz polski! Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

 • Zeszyt ćwiczeń Język polski 6. Nauka o języku cz.1 i 2

 

 1. Klimowicz

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

       GWO

 

538/3/2014/2015

2. J.angielski:

 • New Hot Spot 3 – podręcznik
 • ćwiczenie

 

Colin Granger

Katherine Stannett, Cheryl Pelteret

Macmillan

690/3/2015

3. Historia:

 • Wczoraj i dziś – podręcznik kl. VI
 • Wczoraj i dziś – zeszyt ćwiczeń kl.VI

 

G. Wojciechowski

 

NOWA ERA

443/3/2014/2015

4. Matematyka:

Nowa Matematyka z plusem 6

 • Podręcznik.
 • Matematyka 6. Zeszyty ćwiczeń podstawowych.

 

M. Dobrowolska,

P. Zarzycki,

M. Karpiński,

M. Jucewicz
M. Tokarska, A. Orzeszek

GWO

773/3/2016

5. Przyroda:

 • Tajemnice przyrody:

         – podręcznik kl.VI i zeszyt ćwiczeń:

                                                              cz.1 i 2 

 • Atlas – PRZYRODA (z czaplą)

 

J. Ślósarczyk, R. Kozik,

F. Szlajfer

NOWA ERA

399/3/2014

6. Zajęcia techniczne:

  Jak to działa?

  Podręcznik do zajęć technicznych dla kl. 4-6

 

L. Łabecki, M. Łabecka

NOWA ERA

295/3/2010/2016

7. Plastyka:

  Do dzieła – podręcznik do plastyki

   dla klasy IV - VI

 

J. Lukas, K. Onak

NOWA ERA

326/3/2011/2015

8. Muzyka:

 • I gra muzyka – podręcznik do muzyki

           dla kl. IV – VI

 • I gra muzyka – zeszyt ucznia dla kl. IV – VI

 

M. Gromek, G. Kilbach

NOWA ERA

569/2012/2015

9. Zajęcia komputerowe:

 • Lubię to! – podręcznik kl.VI

 

M.Kęska

NOWA ERA

729/3/2017

10. Religia:

 • Wierzę w Kościół – podręcznik
 • Wierzę w Kościół – karty pracy

 

 

Ks.prof. dr W. Janiga

GAUDIUM

Lublin

AZ-23-01/10-LU-2/14

11.Wychowanie do życia w rodzinie:

     Wędrując ku dorosłości kl. 5-6

      – podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Teresa Król

 

Rubikon

705/2014

 

Kl. VII

1.J. polski:

Między nami.

 

A.Łuczak, E.Prylińska, A.Suchowierska, R.Maszka

D. Chwastniewska, D. Różek, A. Gorzałczyńska-Mróz, M. Szulc, A. Piechnik-Kaszuba

 

GWO

 

867/4/2017

2. J.angielski:

 • All Clear kl.7– podręcznik
 • Zeszyt ćwiczeń

 

P.Howarth, P.Reilly

C.Smith

Macmillan

848/1/2017

3. J.niemiecki:

 • Meine Deutschtour kl.7– podręcznik
 • Zeszyt ćwiczeń

 

E.Kościelniak - Walewska, M.Kosacka

NOWA ERA

838/1/2017

4. Historia:

 • Wczoraj i dziś – podręcznik kl. VII
 • Wczoraj i dziś – zeszyt ćwiczeń kl.VII

 

S.Roszak, A.Łaszkiewicz, J.Kłaczkow

NOWA ERA

877/4/2017

5. Matematyka:

Nowa Matematyka z plusem 7

 • Podręcznik.
 • Ćwiczenia podstawowe

M.Dobrowolska

 

 

J.Lech

GWO

780/4/2017

6. Biologia:

 • Puls życia – podręcznik kl.VII i zeszyt ćwiczeń

M.Jefimow

NOWA ERA

844/4/2017

7. Geografia:

 • Planeta Nowa:

 – podręcznik kl.VII i zeszyt ćwiczeń, Atlas

 

R.Malarz, M.Szubert, T.Rachwał

NOWA ERA

906/3/2017

8. Chemia:

 • Chemia Nowej Ery: podręcznik kl.VII            i zeszyt  ćwiczeń

J.Kulawik, T.Kulawik, M.Litwin,

NOWA ERA

785/1/2017

9. Fizyka:

 • Fizyka 7 z plusem:

         – podręcznik kl.VII i zeszyt ćwiczeń

K.Horodecki, A.Ludwikowski

GWO

824/1/2017

10. Informatyka:

 • Lubię to! – podręcznik kl.VII

G.Koba

NOWA ERA

847/4/2017

11. Muzyka:

 • Lekcja muzyki

         – podręcznik kl.VII

M.Gromek, G.Kilbach

NOWA ERA

852/4/2017

12. Plastyka:

 • Do Dzieła:

         – podręcznik kl.VII

M.Ipczyńska, N.Mrozkowiak

NOWA ERA

903/4/2017

13. Religia:

 • Spotykam Twoje Słowo – podręcznik kl.VII
 • Spotykam Twoje Słowo – karty pracy kl.VII

 

 

Ks.prof. dr hab.M. Zając

 

Ks.dr hab.P.Mąkosa

 

GAUDIUM

Lublin

AZ-31-01/10-LU-1/12

14.Wychowanie do życia w rodzinie:

     Wędrując ku dorosłości kl. 7

      – podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Teresa Król

 

Rubikon

 

Kl. VIII

1.J. polski:

Między nami.

 

A.Łuczak, E.Prylińska, A.Suchowierska, R.Maszka

D. Chwastniewska, D. Różek, A. Gorzałczyńska-Mróz, M. Szulc, A. Piechnik-Kaszuba

 

GWO

 

 

2. J.angielski:

 • All Clear kl.8– podręcznik
 • Zeszyt ćwiczeń

 

P.Howarth, P.Reilly

C.Smith

Macmillan

848/2/2018

3. J.niemiecki:

 • Meine Deutschtour kl.8– podręcznik
 • Zeszyt ćwiczeń

 

E.Kościelniak - Walewska, M.Kosacka

NOWA ERA

838/2/2018

4. Historia:

 • Wczoraj i dziś – podręcznik kl. VIII
 • Wczoraj i dziś – zeszyt ćwiczeń kl.VIII

A.Zielińska, R.Śniegocki

NOWA ERA

877/5/2018

5.Wiedza o społeczeństwie:

 • Dziś i jutro

I.Janicka, A.Janicki, T.Maćkowski

NOWA ERA

874/4/2017

6. Matematyka:

Nowa Matematyka z plusem 8

 • Podręcznik.
 • Ćwiczenia podstawowe

M.Dobrowolska

 

 

J.Lech

GWO

780/5/2018

7. Biologia:

 • Puls życia – podręcznik kl.VIII i zeszyt ćwiczeń

B.Sęgin, A.Boczanowski

NOWA ERA

844/3/2018

8. Geografia:

 • Planeta Nowa:

 – podręcznik kl.VIII i zeszyt ćwiczeń

 

R.Malarz, M.Szubert, T.Rachwał

NOWA ERA

906/4/2018

9. Chemia:

 • Chemia Nowej Ery: podręcznik kl.VIII            i zeszyt  ćwiczeń

 

J.Kulawik, T.Kulawik, M.Litwin

NOWA ERA

785/2/2018

10. Fizyka:

 • Fizyka 8 z plusem:

         – podręcznik kl.VIII

K.Horodecki, A.Ludwikowski

GWO

 

11. Informatyka:

 • Lubię to! – podręcznik kl.VIII

G.Koba

NOWA ERA

847/5/2018

12. Religia:

 •  

 

Ks.prof. dr hab.M. Zając

 

Ks.dr hab.P.Mąkosa

 

GAUDIUM

Lublin

 

13.Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

 

NOWA ERA

846/2017

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Wirkowicach
  Wirkowice Drugie 20
  22-375 Izbica
 • 84 6183175

Galeria zdjęć